Účastnili jsme se jako experti týdenního workshopu v rámci projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

Ve dnech 1. 2 . – 15. 2. probíhal týdenní projekt Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ na hotelu Luna. Tohoto projektu jsme se účastnili jako experti v kategoriích Formativní hodnocení a Individualizace ve vzdělávání.

Je třeba říci, že projekt byl opravdu skvěle připraven ze strany týmu pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Co se týká účastníků, panovala velmi dobrá atmosféra. Účastníci seminářů byli opravdu otevření novým poznatkům a postupům. Všechny účastníky – pedagogy mateřských škol –  je potřeba skutečně ocenit, neboť celodenní program byl nesmírně nabitý a mnohdy se končilo kolem desáte hodiny večerní. A to se začínalo ráno o osmé…

Naším příspěvkem do programu byl Tygří svět® a jeho využití ve školkách. Problematika Tygřího světa® je také celkem obsáhlá. A byť jsme měli k dispozici dva celé dny, stačilo to jen na základní orientaci v dané problematice. Nutno říci, že účastníci workshopů byli skvělí a nasávali vědomosti jako houba. Hodně se diskutovalo, bylo hodně otázek. Poznávali svého Tygra a učili se, rozumět Tygrům dětí v jejich třídách ve školkách.

Určitě se brzy setkáme na některém z dalších zajímavých setkání, workshopech nebo konferencích…