Na konferenci v Plzni byla přátelská atmosféra. Přednášeli jsme před opravdu plnou halou.  Zaměření bylo na předškolní pedagogy a tak přišli na řadu především Tygři.

Jsme rádi, že i Plzeňsko je oblastí, kde pedagogové chtějí svoje poslání posunout zase o kousek výš 🙂