Termíny pro školení ambasadorů

V roce 2022

Probíhá distančně – on-line

Termíny:

Téma 1: 24. 09. 2022

Téma 2: 25. 09. 2022

Téma 3: 15. 10. 2022

Téma 4: 16. 10. 2022

Téma 5: 05. 11. 2022

Téma 6: 06. 11. 2022

Časy:  14,00 – 18,30 h

Závěrečné osobní setkání: 20. 11. 2022

Místo:
Tábor, Partyzánská 2659

Staň se součástí světového týmu ambasadorů Tygřího světa®

Uč ostatní vnímat a respektovat svět dětí.

Můžete pomáhat dětem. Být součástí změny díky rozvoji Tygřího světa®. Budete v přímém kontaktu s autory Tygřího světa®. Budete se podílet na proměně školství.

Naším cílem je přispět ke změně přístupu v pedagogice a rodinných vztazích.

Společně „zatygrujeme“ svět…

Proč se stát ambasadorem?

 • chci si zvýšit svoji profesionalitu
 • chci více rozumět tomu, co se děje uvnitř světa dítěte
 • chci učit ostatní nový přístup k dětem

Kdo se může stát ambasadorem?

Ambasadorem Tygřího světa® se může stát každý, kdo splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • pedagogické vzdělání jakéhokoliv typu
 • asistent pedagoga s dokončeným kurzem asistenta
 • psycholog, psychoterapeut se zkušeností z práce s dětmi do 12ti let
 • praxe v práci s dětmi 3 – 12 let nebo trenér dětí a mládeže

Co znamená být ambasadorem Tygřího světa®

 • Ambasador získává oficiální oprávnění (certifikaci) školit za úplatu zájemce z řad pedagogů,  asistentů pedagoga, výchovných poradců a dalších odborníků včetně veřejnosti.
 • Ambasador je odborníkem pro práci s projektem Tygří svět®.
 • Ambasador je proškolen přímo autory metody.
 • Ambasador předává znalosti a principy fungování Tygřího světa®ostatním.
 • Ambasador se stává součástí celku stejně naladěných a smýšlejících.
 • Ambasador je v kontaktu s ostatními ambasadory a společně s autory se může podílet na přípravě konferencí pro sdílení společného zájmu.
 • Ambasador je součástí týmu, který má pouze omezený počet členů.
 • Ambasador pomáhá školám a školkám při realizaci Tygřích tříd, Tygřích škol a školek.
 • Ambasador může přenášet Tygří svět® do zahraničí.

Jak se stát ambasadorem

 • Zavolejte na tel. 603 505 438 nebo 602 640 455, případně se přihláste pomocí formuláře.
 • Absolvujete školení v rozsahu těchto témat:
  • 6h Vznik, funkce a využití Tygřího světa®
  • 6h Osobnost dítěte z pohledu Tygřího světa®
  • 6h Osobnost pedagoga z pohledu Tygřího světa®
  • 6h Komunikační typy
  • 6h Praktické využití získaných znalostí
  • 6h Jak učit/ předávat získané znalosti
  • 6h Závěrečné osobní setkání (nepovinné)
  • Celkem 42 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina má 45 minut.

Počet studentů ve skupince: max. 10 osob.

Forma výuky: Školení bude probíhat on-line živě, se závěrečným osobním setkáním centrále v Táboře.. 

Celkem za kurz: 10.080Kč/ Možno absolvovat i jednotlivá témata/ Cena jednotlivých témat 2.470Kč .

Časový průběh kurzu: 90 min. výuka//15 min. přestávka// 60 min. výuka// 15 min. přestávka//60 min rezerva na doplnění, dotazy a diskuzi.

Kurz ukončen certifikátem opravňující školit danou problematiku (vyjma školení dalších školitelů).

Záloha pro registraci místa ve skupině: 5.000Kč

Číslo  účtu pro platbu zálohy – 2500786395/2010 A nezapomeňte uvést do textu: Záloha ambasador a Vaše jméno 😀👍