Tygří svět® vznikl z mnohaletého praktického výzkumu při práci s dětmi ve věku od 2,5 roku. V průběhu tohoto výzkumu, který ostatně stále pokračuje, byly a jsou výsledky průběžně konzultovány s mnoha odborníky. Především z oblasti pedagogiky, pediatrie, neurologie, psychiatrie, psychologie, logopedia a to nejen z ČR, ale z mnoha dalších zemí.

Autory projektu a držiteli ochranné známky Tygří svět® jsou Kamila Kopsová a Petr Kops

„Krocení Tygra“ je proces poznávání, přebírání odpovědnosti a komunikační interakce sama se sebou a s okolím. Výsledky „krocení Tygra“ u jednotlivce mají přímý a velmi příznivý vliv na celý lolektiv (rodinu). Kolektiv je totiž složen ze vzájemných interakcí individualit na sebe navzájem.

Jak to vlastně bylo

„Před mnoha lety, při práci s dětmi (zvláště s ADHD) jsme objevili Tygra a následně celý Tygří svět. To  jsme ale netušili ten ohromný dopad, který to bude mít na pedagogický svět. Přišli jsme s něčím, co je jednoduché, uchopitelné, pochopitelné a hlavně – funguje to… Nás samotné ten dosah zaskočil. Školky a školy se ozývaly a chtěly více informací, více možností zapojit se do Tygřího světa. Tato vlna zájmu vedla k napsání prvních tří „Tygřích“ knih.

Je třeba říci, že nás samotné toto téma skutečně pohltilo. Zkoumáme jej stále dál a hlouběji a čím dál tím více vstupujeme na pole pedagogiky. Je to nakonec logický důsledek skvělé funkčnosti tohoto projektu. Mnoho pedagogů a výchovných poradců s námi sdílí zkušenosti z vlastní praxe s Tygřím světem ve školách. Dává nám to ubezpečení, že směr, který jsme nastoupili je smysluplný a funční. Přináší dobré pocity a viditelné úspěchy.

Je pravdou, že za tím vším je neuvěřitelně mnoho práce a času. S tím, jak se celý Tygří svět rozšiřuje do dalších škol i domácností, zjistili jsme, že už jen ve dvou se to nedá dělat. Zvláště, když mezi tím přednášíme, školíme. Vznikl tak nápad vyškolit odborníky na Tygří svět, kteří chtějí dát možnost dalším kolegům využít celý potenciál Tygřího světa. Vznikli Tygří ambasadoři.“

Kamila a Petr Kopsovi