Tygří svět® pro rodiče

Tygří svět® je světem, který je dětem přirozený. Je to svět, který „očekávají“ při svém narození a který zpravidla již během ranného dětství díky dospělým ztrácejí.  Ano, tento svět postupně ztrácíme pod náporem  – „to se musí, to se nesmí, toto se od tebe očekává, takhle se hodná holčička (hodný chlapeček) nechová, atd…“

Ale když dítěti necháme jeho Tygří svět a naopak se do něho sami vrátíme, můžeme spolu s dítětem zažívat ty nejkouzelnější chvíle. Protože Tygří svět®, který v dítěti pomáháme kultivovat umožnuje mu rozvoj kreativity, komunikace, samostatnosti, zodpovědnosti, nadšení pro věc, touhu dosahovat a realizovat, radovat se jen tak, hrát si, kultivovat ego a všestranně si dorozvinout osobnost bez traumat v dospělosti.

Tygří svět®, jeho koncept a myšlenka, vznikl z mnohaletých zkušeností práce s Životními mapami® s dopělými i dětmi všech věkových kategorií. A za posledních několik let se „vrátil“ do života mnohých rodin i škol a školek. Přinesl s sebou nové pochopení dětského světa i ztraceného světa nás, dospěláků.

Tygří svět® pomáhá překlenout zásadní roky vývoje dítěte.

Je to pomoc celé rodině již v prvním roce života dítěte – v roce, ve kterém buď vznikne nebo zmizí pocit přijetí těmi nejbližšími, tedy rodinou. Moment, který v budoucnu v dospělosti ve velmé míře spolurozhoduje o funkčnosti nebo nefunkčnosti partnerského života.

Ve třetím roce života pomáhá využívání konceptu Tygřího světa® optimáně rozvinout a doucelit osobnost dítěte. I zde se prvenují budoucí možné nejistoty, nesebedůvěra, psychické problémy atd. Velmi důležitým pomocníkem zde může být vyškolený pedagog nebo přímo školka, která se řídí pravidly tygřího světa®.

Využití v šestém roce pak velmi pomáhá se socializací. To samozřejmě v budoucnu velmi prospívá schopnostem spolupráce a fungování v rámci pracovních, sportovních a zájmových kolektivů. I zde může být opravdu skvělou pomocí škola nebo školka, ve které najdete Tygří třídu.

Chtějte pro vaše dítě školu nebo školku, kde mají tygří třídu!

Kde se Váš tygřík bude cítít nejlépe? No přece v Tygří školce nebo škole! Protože tam rozumějí všem Tygrům. Vnímají je a vidí jejich potřeby. Každý Tygr je pro ně jedinečný a tak k němu i přistupují. Tygří třída je ale také základem každé Tygří školky a školy. Tygří třídu ale můžete najít i v jakékoliv běžné školce nebo škole, kde se rozhodli vytvořit prostor pro Tygry. 

Tygří třída je místem, kde dítěti rozumí, vnímají ho, naslouchají mu a vidí jeho potřeby. Je místem, kde se pedagog i žáci stávají součástí jedné Tygří smečky. Žijí s ní, komunikují s ní, rostou s ní. Přebírají odpovědnost za svého Tygra. Principy Tygří třídy umožňují rozvíjet potenciál vašich dětí. Nebudou mazat pruhy jejich jedinečnosti. Tygří třída znamená, že v ní jsou pedagogové, speciálně vyškolení v Tygřím světě®, v komunikaci s vašimi dětmi. Jsou to právě ti pedagogové, kří se zajímají a vaše dítě a snaží se mu být dobrými průvodci, pomocníky i vychovateli.

Třída s titulem Tygří třída, to je závazek, který dává pedagog dětem i sobě. 

Proč je výhodné využívat principů Tygřího světa® v rodině? Jsou to především tyto důvody:

  • dokáže výrazně zjednodušit a podpořit přebírání odpovědnost dětí za své jednání
  • umožní více si rozumět, navzájem se vnímat, vidět potřeby ostatních
  • u dětí s projevy ADHD je možné dítě lépe zklidnit, snížit agresivitu, uvolnit, motivovat
  • může pomoci pro komunikaci se školou
  • umožňuje rozvoj kreativity
  • podpora a rozvoj komunikace
  • podpora samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání
  • podpora nadšení pro věc a touhy dosahovat a realizovat (prevenuje prokrastinaci v dospělosti)
  • umožňuje radovat se jen tak, hrát si
  • kultivovuje ego dítěte a pomáhá všestranně dorozvinout osobnost dítěte bez traumat v dospělosti

Tygří svět® je také skvělým pomocníkem při výchově dítěte v rodině